เราคือบริษัททัวร์อันดับต้นๆ ของเมืองไทย บริการจัดทัวร์ต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษสุดๆ พร้อมบริการที่ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์มาเก๊า ทัวร์จีน ทัวร์พม่า ทัวร์ลาว ทัวร์เวียดนาม ทัวร์มัลดีฟ ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์อเมริกา ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์อียิปต์ ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ตุรกี อีกทั้งเรายังมีแพ็คเกจทัวร์ประเทศต่างๆ อีกด้วย เช่น แพ็คเกจฮ่องกง แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์อเมริกา แพ็คเกจทัวร์ยุโรป แพ็คเกจล่องเรือ เป็นต้น

:: ค้นหาโปรแกรมทัวร์ ::

ประเภทโปรแกรมทัวร์
ประเทศ
ช่วงราคา
ช่วงวันเดินทาง


 •  
  • ITF1000782-782.jpg

   Europe Classic 9 Days

   มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เข้าชมพระราชวังลินเดอร์โฮฟ – เกาะไมเนา – คอนสแตนซ์ - ซาฟเฮาส์เซ่น น้ำตกไรน์ – วาดุส – ดาโวส - เซ็นต์มอริทซ์ - เซนต์ มอริทซ์– รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “Bernina Express” – ทิราโน่ - เวโรน่า – โรมิโอ & จูเลียต – ปาโดว่า - ถ้ำโพสทอยน่า ลุบบลิยาน่า – ปราสาทลุบบลิยาน่า – สะพานมังกร – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ซาเกรบ–ชมเมือง – กราซ - เวียนนา – ถนนคาร์ทเน่อร์ - ช้อปปิ้ง

   ราคา 72,900-75,900 บาท/ท่าน  

  • ITF1000795-795.jpg

   อิเดีย เยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง

   เยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง  สวนลุมพินีวัน สถานที่พระโพธิ์สัตย์เจ้า เจ้าชาย สิทธัตถะ ทรงประสูติจากครรภ์พระพุทธมารดา  ต าบลพุทธยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมา สัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอ านาจของมาร  เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาท าให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกนี้  เมืองกุสินารา สถานที่ที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานด้วยอุนุปปานิเสนธาตุ  ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา  นมัสการพรคันธกุฏิ บนเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์  กรุงสาวัตถี เมืองที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นานที่สุดตลอดพระชนม์ชีพ  เมืองพาราณสี สถานที่อันศักด์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ล่องแม่น้ าคงคา  ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล  บินสบายกับการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%  ห้องพักรับรองพิเศษในสนามบินสุวรรณภูมิระหว่างรอขึ้นเครื่อง

   ราคา 79,900 บาท/ท่าน  

 •  
 • -Call Center
 •  
 • inter flight travel call center
 •  


ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด